Üye Kaydı

 

NEDEN ÜYE OLMALISINIZ?

ftd-logoTürkiye Fizyoterapistler Derneği olarak 1969 yılından bu yana;

  • Türkiye'de çalışan fizyoterapistlerin mesleki hak ve yetkilerinin iyileştirilmesi, otonom bir meslek olması konusunda çalışmalar yapmak, bu amaçla her türlü hukuki ve idari girişimlerde bulunuyoruz,
  • Her türlü platformda fizyoterapistlerin haklarını savunmak ve temsil etmek, bu amaçla oda, birlik, federasyon vb. yeni örgütsel yapılanmalar oluşturmak ve bu ulusal ve uluslar arası yapılanmaların içinde yer alıyoruz,
  • Fizyoterapistlik mesleğine ilişkin konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz,
  • Özürlülük ile ilgili veya fizyoterapi-rehabilitasyon alanında ulusal politika oluşturulmasına katkıda bulunmak.Toplum sağlığı ile ilgili, her alanda çalışmalar yapmak ve toplumu bilinçlendiriyoruz,
  • Fizyoterapistlik mesleğinin çalışma alanlarına giren kişilerden ihtiyacı olanlara her türlü yardım olanaklarını araştırmak ve kendi imkânları elverdiği ölçüde yardımda bulunuyoruz.

Unutmayın; ince iplik çabuk kopar, bir araya gelmiş ipliklerden sağlam halat olur.

Birlikten KUVVET doğar.

Tel: (0312) 433 51 71

Online Başvuru formu doldurmak üye olmak için yeterli değildir, amacı derneğin elektronik alt yapısına kaydınızı kolaylaştırmak ve size hızlı geri dönüş yapılmasını sağlamaktır. Derneğimize üye olmak için aşağıdaki belgelerin derneğimize iletilmesi gerekmektedir;

  1. Diploma-Çıkış Belgesinin fotokopisi
  2. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
  3. 4 Adet Vesikalık Resim
  4. Üyelik Formu (İndirmek için tıklayınız)
  5. Kimlik Formu (İndirmek için tıklayınız)

Belgelerinizi eksiksiz şekilde tamamlayarak: Türkiye Fizyoterapistler Derneği Genel Merkezi, Kültür Mahallesi, Mithatpaşa Cad. 71/13 Kızılay/Ankara adresine gönderiniz.

Aidat Ödemeleri için Hesap Numalarımız:
YAPI KREDİ BANKASI HACETTEPE ŞUBESİ
HESAP NO: 71095275 ŞUBE KODU: 483
IBAN TR 81 0006 7010 0000 0071 0952 75

POSTA ÇEKİ HESAP NO
PTT SAMANPAZARI ŞUBESİ 1028182 

FAHRİ ÜYELİK VE ÜYE OLMA HAKKI

En az dört yıllık üniversite düzeyinde bir fakülte yada yüksekokuldan fizik tedavi ve rehabilitasyon/fizyoterapi rehabilitasyon lisansı ile mezun olarak, fizyoterapist unvanı almış olanlar, fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyenler 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda belirtilenler sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Üyelik koşullarında, yukarıda belirtilen eğitim ve unvan konularında eksikliği bulunan ancak dernek amaç ve ilkeleri doğrultusunda faaliyet yürütmek isteyen fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans eğitimi alan öğrenciler derneğe fahri üye olabilirler.

Fahri üye olmak isteyen öğrenciler derneğin web sayfasında yer alan Türkiye Fizyoterapistler Derneği Online Fahri Üyelik Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldururlar. Ayrıca bu formu ıslak imzalı bir şekilde dernek yönetim kuruluna sunulmak üzere okul temsilcilerine teslim ederler. Okullardan alınan TC Kimlik Numaralı öğrenci listelerinden kontrol edilerek öğrencilik hali devam edenler dernek yönetim kurulu kararı ile Fahri Üyeliğe kabul edilirler. Fahri üyelerin öğrencilik hallerinin devamı dernek yönetim kurulu tarafından okullardan her öğretim yılı başında alınacak öğrenci listelerinden kontrol edilerek üyelik durumları her yıl yenilenir. Fizyoterapist unvanını kazanan fahri üyeler diplomalarını dernek yönetim kuruluna ilettikten sonra, mezuniyetlerini takip eden iki yıl içerisinde aidat ödemeksizin derneğe üye kabul edilirler. Yönetim Kurulu üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en fazla 30 gün içinde üyeliğe kabul eder veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu ilgili kişiye duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

1- Lütfen önce bu formu indirip doldurunuz. 

Word formatındaki Fahri üyelik kayıt formunu doldurup imzalamaniz gerekmektedir.

 

2- Doldurduğunuz formu Fahri üyelik formu butonu kısmına girerek ilgili alana yüklemelisiniz .