DERNEĞİMİZ

ftd-logoBiz Kimiz ?

Türkiye Fizyoterapistler Derneği 1969 yılında Ankara’da kurulmuştur. Derneğimizin temel amaçları aşağıda listelenmiştir.

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili teknik ve sosyal alanlardaki çalışma, yenilik, gelişme ve yayınları izlemek, ülkemizde fizyoterapistlerin bilimsel araştırmalarını teşvik etmek, araştırma ve çalışmalarla ilgili yarışmaları düzenlemek, burs ve ödülleri vermek,
  • Özürlülüğün ve hastalıkların önlenmesi ve tedavisi ile bu kişilerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitesinin artırılması yönünde fizik tedavi ve rehabilitasyon alanlarında çalışan fizyoterapist, sağlık personeli, teknik ve sosyal elemanların eğitim-öğretim ve çalışmalarına katkıda bulunacak şekilde mesleki tanıtım, yaygınlaştırma ve uygulamaları sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, bu yolla fizyoterapi biliminin ve fizyoterapistlerin mesleki uygulama alanının gelişmesine yardımcı olmak,
  • Türk fizyoterapistlerin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel ve idari ilişkileri kurmak, bu yönde yapılacak çalışmaları desteklemek,
  • Fizyoterapistlik mesleğinin uygulanması ile ilgili standartları ve etik kuralları oluşturmak ve işlerliğini sağlamak üzere çalışmalar yapmak,
  • Türkiye'de çalışan fizyoterapistlerin mesleki hak ve yetkilerinin iyileştirilmesi, otonom bir meslek olması konusunda çalışmalar yapmak, bu amaçla her türlü hukuki ve idari girişimlerde bulunmak, 
  • Her türlü platformda fizyoterapistlerin haklarını savunmak ve temsil etmek, bu amaçla oda, birlik, federasyon vb. yeni örgütsel yapılanmalar oluşturmak ve bu ulusal ve uluslar arası yapılanmaların içinde yer almak, 
  • Fizyoterapistlik mesleğine ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermek,
  • Özürlülük ile ilgili veya fizyoterapi-rehabilitasyon alanında ulusal politika oluşturulmasına katkıda bulunmak.
  • Toplum sağlığı ile ilgili, her alanda çalışmalar yapmak ve toplumu bilinçlendirmek,
  • Fizyoterapistlik mesleğinin çalışma alanlarına giren kişilerden ihtiyacı olanlara her türlü yardım olanaklarını araştırmak ve kendi imkânları elverdiği ölçüde yardımda bulunmaktır.

Derneğimiz Hakkında

 24 Şubat 2022 Perşembe  Levent Zeytinci
Devamı

TFD Yönetim Kurulu

 11 Şubat 2022 Cuma  Neandria Digital
Devamı

Üye Kaydı

 12 Şubat 2022 Cumartesi  Neandria Digital
Devamı

Temsilciliklerimiz

 12 Şubat 2022 Cumartesi  Neandria Digital
Devamı

Komisyonlarımız

 12 Şubat 2022 Cumartesi  Neandria Digital
Devamı

Çalışma Gruplarımız

 12 Şubat 2022 Cumartesi  Neandria Digital
Devamı

Etik Prensipler

 25 Şubat 2022 Cuma  Levent Zeytinci
Devamı

Türkiye'de ve Dünyada Fizyoterapi

 12 Şubat 2022 Cumartesi  Neandria Digital
Devamı

Yönetmelik - Mevzuat

 12 Şubat 2022 Cumartesi  Neandria Digital
Devamı